🖼️
  • FastStone Capture

    Tiện ích chụp ảnh màn hình
  • FastStone Capture (FSCapture) hay FastStone Screen Capture 9.4 là một công cụ gọn nhẹ nhưng mạnh mẽ giúp người dùng ghi và chụp lại mọi hoạt động diễn ra trên màn hình máy tính.
  • Xếp hạng: 4 61 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • FastStone Capture Portable

    Tiện ích chụp ảnh màn hình
  • FastStone Capture hay FSCapture 9.3 là một tiện ích mạnh mẽ, nhỏ gọn, nhiều chức năng dùng để chụp ảnh màn hình. Nó cho phép bạn chụp lại một cách dễ dàng kèm theo chú thích bất kì cái gì trên màn hình...
  • Xếp hạng: 4 5 Phiếu bầu