🖼️
  • LauncherPro cho Android Launcher đẹp cho Android
  • Đây là Launcher được nhiều người dùng Android đánh giá rất cao. Với Launcher Pro, tốc độ thực thi, mở App drawer (nơi liệt kê ứng dụng) rất nhanh, mượt mà và hầu như gặp rất ít lỗi khi hoạt động.
  • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu
🖼️
  • Launcher Pro for Android Giao diện điện thoại độc đáo
  • Đây là Launcher được nhiều người dùng Android đánh giá rất cao. Với Launcher Pro, tốc độ thực thi, mở App drawer (nơi liệt kê ứng dụng) rất nhanh, mượt mà và hầu như gặp rất ít lỗi khi hoạt động
  • Xếp hạng: 3 10 Phiếu bầu