🖼️
  • Feem Phần mềm chuyển file không cần mạng
  • Feem là phần mềm chuyển tập tin cục bộ siêu an toàn, hoạt động như Bluetooth và cho phép bạn truyền file từ thiết bị này sang thiết bị khác mà không cần Internet.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu