🖼️ CopyFolder 1.8 Phần mềm hỗ trợ sao chép, copy thư mục trên máy tính

🖼️
 • Phát hành: FileJockey Software
 • CopyFolder là một ứng dụng chuyên nghiệp được thiết kế để nâng cao khả năng sao chép thư mục. Cung cấp nhiều tùy chọn cho việc sao chép nội dung của một thư mục khác.
 • windows Version: 1.8
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 123

🖼️ AnnWebLinks

🖼️
 • Phát hành: FileJockey Software
 • AnnWebLinks cho phép bạn mô tả, tìm kiếm, sắp xếp, nhập khẩu và phân loại các liên kết web. Nó được thiết kế để bổ sung danh sách Favorites và danh sách Bookmarks.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 210

🖼️ DiskSizes

🖼️
 • Phát hành: FileJockey Software
 • DiskSizes được thiết kế để hiển thị trạng thái của các ổ đĩa trong máy tính của bạn bao gồm: Các kích thước Cluster, không gian miễn phí và kích thước tổng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 697