🖼️
  • MediaUndelete

    Công cụ khôi phục dữ liệu
  • MediaUndelete- phục hồi dữ liệu đã mất trên các ổ đĩa Smart, CompactFlash, thẻ nhớ, thẻ SD , mini SD, thẻ xD-Picture, thẻ đa phương tiện, CD, MiniDisk hay hầu hết các môi trường lưu trữ khác sử dụng bởi các máy ảnh số.
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️