🖼️ Files Drag & Drop for Android 1.2 Điều khiển máy tính bằng điện thoại Android

🖼️
 • Phát hành: Files Drag & Drop
 • Files Drag & Drop for Android là ứng dụng cho phép bạn truyền dữ liệu (file, text, url) nhanh chóng từ máy tính sang thiết bị Android và ngược lại, sử dụng mạng wifi.
 • android Version: 1.2.4
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 99

🖼️ Files Drag & Drop 1.2 Truyền dữ liệu giữa máy tính và thiết bị Android

🖼️
 • Phát hành: Files Drag & Drop
 • Files Drag & Drop là ứng dụng đơn giản và tiện lợi giúp bạn chuyển tệp một cách nhanh chóng. Phần mềm này hỗ trợ các thao tác chuyển tệp một cách dễ dàng bằng thao tác kéo thả.
 • windows Version: 1.2.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 473