🖼️ BatteryCare 0.9 Kéo dài tuổi thọ của pin laptop

🖼️
  • Phát hành: Filipe Lourenço
  • BatteryCare là phần mềm được tạo ra để tối ưu hóa quá trình sử dụng và hiệu suất hoạt động của pin laptop ngày nay.
  • windows Version: 0.9.35
  • Đánh giá: 79
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 64.790