🖼️
  • FilmLoop 2.0.1.1
  • Mặc dù dịch vụ FilmLoop mới chỉ là bản Beta nhưng dịch vụ này lại khá hấp dẫn. FilmLoop hoạt động như một máy chiếu phim trên desktop, bạn có thể cuộn các ảnh xem trước giống như xem phim chuyển động chậm .
  • Xếp hạng: 5 · 4 Phiếu bầu