🖼️
  • Magic File Renamer Pro
  • Magic File Renamer Pro là phần mềm mạnh mẽ giúp bạn đổi tên nhiều tập tin và thiết lập thẻ ID3. Bạn có thể thay đổi tên, ngày tháng và các thuộc tính cho tập tin và thư mục. Ngoài ra, còn cho phép bạn thay đổi các tập tin văn bản và ID3v1/ID3v2 cho các tậ
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu