🖼️
🖼️
 • Memory Clean for Mac

  Dọn dẹp bộ nhớ cho Mac
 • Memory Clean for Mac là một ứng dụng rất hữu ích giúp người dùng tối ưu hóa bộ nhớ Mac của bạn và được sử dụng ngay khi bạn đã hoàn tất việc sử dụng trò chơi hoặc ứng dụng chuyên sâu (RAM).
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Memory Clean 2 cho Mac

  Tối ưu bộ nhớ RAM cho Mac
 • Memory Clean 2 là phần mềm mạnh mẽ giúp tối ưu hóa bộ nhớ RAM Macbook hiệu quả và sử dụng tốt nhất sau khi bạn đã kết thúc sử dụng một ứng dụng hoặc trò chơi chuyên sâu nào đó.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
 • Battery Health cho Mac

  Kiểm tra sức khỏe pin máy Mac
 • Battery Health là ứng dụng cho thấy các số liệu chi tiết và thông tin sức khỏe của pin MacBook của bạn. Đây là ứng dụng kiểm tra pin máy Mac hay nhất từng đạt giải thưởng Mac Gem 2013.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Duplicate Detective cho Mac

  Phần mềm tìm và xóa dữ liệu trùng lặp
 • Duplicate Detective cho Mac là phần mềm phát hiện và xóa file trùng lặp đáng tin cậy trên máy tính Apple. Duplicate Detective cho Mac hoạt động dựa trên thuật toán lọc dữ liệu mạnh mẽ, có khả năng xử lý mọi loại tập tin và hoàn thành nhiệm vụ trong nháy mắt.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️