🖼️
 • SyncBreeze Tiện ích đồng bộ tệp tin
 • SyncBreeze là một giải pháp nhanh chóng, mạnh mẽ và đáng tin cậy để đồng bộ các ổ đĩa trên máy tính, các thông tin chia sẻ trên mạng, đồng bộ thiết bị lưu trữ NAS và các hệ thống lưu trữ của doanh nghiệp.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
 • Disk Savvy Pro (64-bit)
 • DiskSavvy Pro 2.5.16 - phiên bản Pro của Disk Savvy, nó không chỉ cung cấp các tính năng của Disk Savvy mà còn mang đến cho bạn một số tính năng khác nữa...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • DiskSavvy Ultimate (64-bit)
 • Tiện ích miễn phí DiskSavvy Ultimate 2.5.16 sẽ giúp bạn quản lý dung lượng của đĩa cứng.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • DiskSavvy Ultimate (32-bit)
 • Tiện ích miễn phí DiskSavvy Ultimate 2.5.16 sẽ giúp bạn quản lý dung lượng của đĩa cứng.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • FlexTk Express 4.0.30
 • FlexTk Express là một bộ công cụ quản lý tập tin cho phép bạn loại bỏ các tập tin trùng lặp và giải phóng không gian lưu trữ, phân loại tập tin, xác định lưu trữ, phân tích các mô hình sử dụng đĩa.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Disk Savvy Pro (32-bit)
 • DiskSavvy Pro 2.5.16 - phiên bản Pro của Disk Savvy, nó không chỉ cung cấp các tính năng của Disk Savvy mà còn mang đến cho bạn một số tính năng khác nữa...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Dup Scout 1.3.30
 • DupScout là một tiện ích tìm các file trùng lặp miễn phí, nhanh và dễ sử dụng cho phép bạn phát hiện và dọn dẹp các file trùng lặp
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu