🖼️ Flipp cho iOS 7.3 Ứng dụng mua sắm giúp tiết kiệm hàng đầu

🖼️
  • Phát hành: Flipp Corporation
  • Flipp cho iOS theo dõi và cập nhật các giao dịch và phiếu giảm giá dựa trên mặt hàng, thương hiệu hoặc danh mục để bạn có thể tiết kiệm tiền mỗi lần bạn đi mua sắm tại các cửa hàng ưa thích của bạn.
  • ios Version: 7.3.2