🖼️ Beat Bop cho Android 3.0 Game hành động Clicker trên Android

🖼️
  • Phát hành: Fliptus Games
  • Beat Bop là một sân chơi clicker mới dành cho cả Android và iOS, nơi người chơi chỉ cần chạm và thu thập tiền vàng để trở thành một nhạc công xuất sắc, một ca sĩ chuyên nghiệp và nổi tiếng trên thế giới.
  • android Version: 3.0