🖼️
  • Flixster for Windows 8 Tiện ích xem thông tin phim ảnh
  • Flixster for Windows 8 là ứng dụng dành cho các tín đồ điện ảnh. Với ứng dụng này, bạn có thể xem trailer phim, thông tin về những bộ phim mới nhất và thông tin về những rạp chiếu phim gần nhất.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Flixster Movies for Linux
  • Flixster là một "rạp chiếu phim" và một công cụ tiện ích xã hội để chia sẻ và khám phá những bộ phim với bạn bè. Bạn có thể tìm hiểu về bộ phim mới và xem trực tiếp trailer từ thanh công cụ của mình.
  • Xếp hạng: 3 3 Phiếu bầu