🖼️ Flixster for Windows 8 1.3 Tiện ích xem thông tin phim ảnh

🖼️
 • Phát hành: Flixster
 • Flixster for Windows 8 là ứng dụng dành cho các tín đồ điện ảnh. Với ứng dụng này, bạn có thể xem trailer phim, thông tin về những bộ phim mới nhất và thông tin về những rạp chiếu phim gần nhất.
 • windows Version: 1.3.1.6
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 130

🖼️ Flixster for Windows Phone 2.0 Tìm kiếm thông tin phim hot trên Windows Phone

🖼️
 • Phát hành: Flixster
 • Các bộ phim được cung cấp bởi Flixster và Rotten Tomatoes, ứng dụng phim hàng đầu để xem trailer phim, tìm thời gian trình chiếu và nhận đánh giá phản hồi giờ đã xuất hiện trên thiết bị Windows Phone.
 • Windows Phone Version: 2.0.0.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 93

🖼️ Movies by Flixster for iOS 5.7 Phần mềm cập nhật phim cho iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Flixster
 • Movies by Flixster for iOS là ứng dụng giới thiệu bình luận phim, trailer và thời gian chiếu phim.
 • ios Version: 5.7
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 78

🖼️ Flixster Movies for Linux

🖼️
 • Phát hành: Flixster
 • Flixster là một "rạp chiếu phim" và một công cụ tiện ích xã hội để chia sẻ và khám phá những bộ phim với bạn bè. Bạn có thể tìm hiểu về bộ phim mới và xem trực tiếp trailer từ thanh công cụ của mình.
 • linux
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.771