🖼️ DeskDock cho Android 1.0 Điều khiển điện thoại Android bằng chuột máy tính

🖼️
 • Phát hành: Florian Draschbacher
 • DeskDock là ứng dụng tiện ích cho phép bạn chia sẻ bàn phím và chuột máy tính với các thiết bị Android thông qua cáp USB, điều khiển điện thoại như một màn hình bổ sung cho máy tính của bạn.
 • android Version: 1.0.9.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 336

🖼️ Fast File Transfer for Android 1.2 Chuyển file giữa các điện thoại Android

🖼️
 • Phát hành: Florian Draschbacher
 • Cuối cùng thì các thiết bị Android đời thấp cũng có thể gửi file với tốc độ nhanh chóng. Fast File Transfer for Android là ứng dụng thay thế cho việc gửi file qua Bluetooth.
 • android Version: 1.2.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 78