🖼️
  • Tôi bị lừa?! for Android

    Ứng dụng đo khả năng nhạy bén
  • "Tôi bị lừa" là một ứng dụng đo khả năng nhạy bén của bạn khi trả lời các câu hỏi đố vui, đố mẹo. Bạn có 100s để trả lời 10 câu hỏi, kết quả sẽ cho thấy bạn thông minh giống nhân vật nào?
  • Xếp hạng: 4 14 Phiếu bầu
Có tất cả 13 phần mềm.