🖼️
  • Antioch: Scarlet Bay Game hợp tác phá án
  • Game trinh thám Antioch: Scarlet Bay trên Steam đi theo phong cách phiêu lưu giải đố quen thuộc cùng lối kể chuyện gần gũi, nơi 2 người chơi hợp tác trực tuyến để phá án.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu