🖼️ Mow Zombies cho iOS 1.2 Game bắn súng tiêu diệt zombie vui nhộn

🖼️
  • Phát hành: FOREVER SATURN CORPORATION
  • Mow Zombies là một game hành động bắn súng 3D được chơi theo chiều dọc màn hình, cho phép bạn trải nghiệm chỉ bằng một tay.
  • ios Version: 1.2.7