🖼️ Clean Slate 10.4828 Khôi phục cấu hình ban đầu của máy tính

🖼️
 • Phát hành: Fortres Grand
 • Clean Slate là một giải pháp phần mềm hoàn hảo giúp bạn khôi phục lại cấu hình ban đầu của máy tính cũng như loại bỏ những thay đổi mong mong muốn để duy trì sự ổn định của nó và tăng cường tính bảo mật.
 • windows Version: 10.4828
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 23.838

🖼️ Virtual Sandbox

🖼️
 • Phát hành: Fortres Grand
 • Virtual Sandbox là một hệ thống phần mềm an toàn bảo mật những chương trình untrusted sẽ được chạy trong một môi trường cô lập, không có sự truy nhập tới những file cá nhân.
 • windows
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.128