🖼️ Dead Zone cho Android 1.0 Game bắn súng TPS kịch tính

🖼️
  • Phát hành: FORZA GAMES
  • Dead Zone là game bắn súng góc nhìn người thứ 3, nơi bạn chiến đấu cùng một tay thiện xạ được trang bị đầy đủ vũ trang thông qua các môi trường nguy hiểm khác nhau, kẻ thù ẩn nấp khắp mọi nơi.
  • android Version: 1.0.0