🖼️ Tailor cho iOS 1.0 Ghép ảnh chụp màn hình tiện lợi trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Foundry 63
  • Tailor for iOS là ứng dụng chụp ảnh màn hình nhiều trang (chụp màn hình cuộn) tiện lợi và miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.
  • ios Version: 1.0.4