🖼️ Sky Cups for Windows Phone 1.0 Game xếp cốc trên Windows Phone

🖼️
  • Phát hành: Fox3d OU
  • Thế hệ tiếp theo của game match 3. Phá vỡ những chiếc cup, làm những show tuyệt vời và trải nghiệm. Kết nối những chiếc cup có màu sắc giống nhau và tạo combo tuyệt vời.
  • Windows Phone Version: 1.0.16.5
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 237