🖼️ EditThisCookie 1.4 Công cụ quản lý cookie

🖼️
  • Phát hành: Francesco Capano
  • EditThisCookie là một ứng dụng quản lý cookie dành riêng cho người dùng Chrome, cho phép người dùng thêm, xóa, chỉnh sửa, tìm kiếm, bảo vệ hoặc ngăn chặn các cookie.
  • windows Version: 1.4.1
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.780