🖼️
  • ClipX 1.3.8
  • Với sự đơn sơ của Windows khi cho phép lưu trữ chỉ một clipboard duy nhất nên ClipX ra đời để giải quyết vấn đề này. Với ClipX bạn sẽ có thể lưu trữ rất nhiều clipboard trong bộ nhớ hệ thống rồi sau đó lấy lại khi cần đến.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu