🖼️ Focus cho Android 1.2 Thư viện ảnh trên Android

🖼️
  • Phát hành: Francisco Franco
  • Focus là ứng dụng xem ảnh miễn phí, dễ sử dụng và chạy được trên các thiết bị Android 4.1 trở lên. Ngoài chức năng trình chiếu và tổ chức ảnh, Focus còn cho phép ẩn những bức ảnh riêng tư rất hiệu quả.
  • android Version: 1.2.0.1
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 205