🖼️ Border Army Sniper cho Android 1.2 Game bắn tỉa góc nhìn người thứ nhất kịch tính

🖼️
  • Phát hành: Free Hard Games For Fun
  • Border Army Sniper là game hành động bắn tỉa góc nhìn người thứ nhất hoàn toàn mới. Nhiệm vụ của các đặc công là vượt qua biên giới và tiêu diệt kẻ thù.
  • android Version: 1.2