🖼️ Actual Keylogger 3.2 Ghi lại hoạt động bàn phím

🖼️
  • Phát hành: Free keylogger
  • Actual Keylogger là phần mềm có thể chạy ẩn trong background và tự động ghi lại tất cả những lần nhấn phím (bao gồm cả Alt, Ctrl và các phím chức năng khác).
  • windows Version: 3.2
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 8.217