🖼️ Pocket Dictionary 2.5 Từ điển miễn phí

🖼️
  • Phát hành: Free Soft
  • Pocket Dictionary là phần mềm từ điển miễn phí hoạt động trên các nền Windows Mobile 2003, Windows Mobile 5, Windows Mobile 6 trên các thiết bị PDA...
  • windows Version: 2.5
  • Đánh giá: 6
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 14.980