🖼️ Secret Private Folder Vault cho iOS 1.3 Bảo mật ảnh và video trên iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Free the Apps!
 • Secret Private Folder Vault for iOS là ứng dụng bảo mật ảnh và video cá nhân bằng một mật khẩu an toàn, miễn phí trên iPhone, iPad và iPod Touch.
 • ios Version: 1.3
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.797

🖼️ Picture Frames Free cho iOS 2.0 Ghép ảnh miễn phí trên iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Free the Apps!
 • Picture Frames Free for iOS là ứng dụng ghép ảnh theo các bố cục có sẵn kèm khung ảnh tuyệt đẹp, miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.
 • ios Version: 2.0
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 954