🖼️ Freeciv 2.4 Game nhà lãnh đạo

🖼️
 • Phát hành: Freeciv Development Team
 • Freeciv là trò chơi chiến lược theo lượt, trong đó mỗi người chơi trở thành nhà lãnh đạo của một nền văn minh, chiến đấu để có được những mục tiêu cuối cùng đó là trở thành nền văn minh lớn nhất.
 • windows Version: 2.4.1
 • Đánh giá: 48
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.557

🖼️ Freeciv For Linux

🖼️
 • Phát hành: Freeciv Development Team
 • Freeciv For Linux là phiên bản dành cho hệ điều hành Linux, đây là trò chơi chiến lược theo lượt, trong đó mỗi người chơi trở thành nhà lãnh đạo của một nền văn minh, chiến đấu để có được những mục tiêu cuối cùng đó là trở thành nền văn minh lớn nhất.
 • linux
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.497

🖼️ Freeciv For Mac Game xây dựng đế chế

🖼️
 • Phát hành: Freeciv Development Team
 • Freeciv For Mac là phiên bản dành cho hệ điều hành Mac, đây là trò chơi chiến lược theo lượt, trong đó mỗi người chơi trở thành nhà lãnh đạo của một nền văn minh, chiến đấu để có được những mục tiêu cuối cùng đó là trở thành nền văn minh lớn nhất.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.145