🖼️ House Builder Demo Game xây nhà chân thực cho PC

🖼️
  • Phát hành: FreeMind
  • House Builder là game mô phỏng xây dựng sống động và chân thực, trong đó bạn sẽ trải nghiệm quy trình xây dựng nhiều ngôi nhà tuyệt đẹp tại nhiều địa điểm đa dạng trên khắp thế giới.
  • windows Version: Demo