🖼️
  • FreeNet
  • Freenet không chứa phần mềm quảng cáo hoặc gián điệp. Công cụ này cho phép bạn chia sẻ hầu hết các tệp tin trong khi vẫn duy trì được tính bảo mật.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu