🖼️ Free Screencast 4.2 Quay video màn hình, video webcam

🖼️
  • Phát hành: FreeScreencast
  • Free Screencast là một ứng dụng nhỏ gọn cho phép người dùng sử dụng webcam máy tính hoặc một thiết bị tương tự để thu lại video và audio.
  • windows Version: 4.2.6
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.890