🖼️ Print Distributor

🖼️
 • Phát hành: Frogmore Computer Services
 • Sử dụng Print Distributor để phân phát, lưu trữ, định tuyến và kiểm soát đầu ra của dữ liệu in.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 310

🖼️ Mail Print

🖼️
 • Phát hành: Frogmore Computer Services
 • Tự động in các email bạn nhận được với Mail Print từ bất kì tài khoản POP3 nào. Chương trình này có khả năng hoạt động mà không cần tương tác của ngươi dùng, chỉ cần cài đặt và để cho chúng kiểm tra email của bạn trên một khoảng khôi đổi và in ra những em
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 277

🖼️ Frogmore Raw Print

🖼️
 • Phát hành: Frogmore Computer Services
 • Bạn thu được kết quả như thế nào khi in văn bản trên 2 máy tính khác nhau? Rất hiếm khi bạn có được 2 bản in giống nhau hoàn toàn. Nguyên nhân là các phần mềm soạn thảo cũng như chương trình quản lý, nhận diện, điều khiển máy in của 2 máy tính đó đã được
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 992