🖼️
  • WinMX
  • WinMX hoạt động thông qua một mạng P2P phân tán (decentralised P2P network) và cho phép người sử dụng chia sẻ bất cứ định dạng tệp tin nào.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu