🖼️
🖼️
  • Hero Park

    Game xây dựng ngôi làng quái thú
  • Xây dựng hình ảnh về 1 thị trấn thú vị với lò rèn, quán rượu và ngục tối - nơi ở của đám quái vật mà bạn nuôi dưỡng trong game mô phỏng Hero Park.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️