🖼️ 3DMark for iOS 1.3 Đo hiệu năng đồ họa cho iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Futuremark Oy
 • 3DMark for iOS là một ứng dụng hệ thống tiêu chuẩn miễn phí để đo lường công năng của thiết bị trên iPhone, iPod Touch hoặc iPad.
 • ios Version: 1.3.1
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 137

🖼️ 3DMark for Android 1.3 Công cụ benchmark cho các game thủ trên Android

🖼️
 • Phát hành: Futuremark Oy
 • Benchmark thiết bị Android của bạn với ứng dụng 3DMark for Android, ứng dụng kiểm tra khả năng hoạt động phổ biến nhất thế giới hiện nay.
 • android Version: 1.3.1439
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 111