🖼️ AdBlock cho iOS 4.1 Phần mềm chặn quảng cáo trên iPhone, iPad

🖼️
 • Phát hành: FutureMind
 • AdBlock là phần mềm chặn quảng cáo trên iPhone, iPad cần thiết cho mọi người. Tải AdBlock để loại bỏ tất cả phiền nhiễu từ các quảng cáo bật lên, bằng rôn, biểu ngữ và cả video khi đang dùng điện thoại.
 • ios Version: 4.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 132

🖼️ Weblock cho iOS 3.4 Chặn quảng cáo website và ứng dụng trên iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: FutureMind
 • Weblock for iOS là ứng dụng chặn quảng cáo hiệu quả trên các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch, được cung cấp với mức giá chỉ $1.99 trên cửa hàng App Store.
 • ios Version: 3.4.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 819