🖼️
  • AdBlock cho iOS

    Phần mềm chặn quảng cáo trên iPhone, iPad
  • AdBlock là phần mềm chặn quảng cáo trên iPhone, iPad cần thiết cho mọi người. Tải AdBlock để loại bỏ tất cả phiền nhiễu từ các quảng cáo bật lên, bằng rôn, biểu ngữ và cả video khi đang dùng điện thoại.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️