🖼️ War of the Wasteland Game sinh tồn hậu tận thế

🖼️
  • Phát hành: FutureVisionsGames
  • War of the Wasteland là game sinh tồn nhiều người chơi lấy bối cảnh hậu tận thế. Trong game, bạn vào vai một người sống sót và phải lao vào cuộc đấu tranh sinh tồn chống lại máy móc.
  • windows