🖼️
  • PowerWash Simulator

    Game rửa đồ vật bẩn xả stress cho PC
  • Giải tỏa áp lực của bạn trong game mô phỏng PowerWash Simulator! Khởi động vòi phun nước, thổi bay mọi vết bẩn mà bạn có thể tìm thấy để trả lại về ngoài sáng bóng cho tất cả đồ vật!
  • Xếp hạng: 5 15 Phiếu bầu