🖼️
  • Tavern of Gods

    Game chiến lược roguelike hấp dẫn
  • Tavern of Gods là một game chiến lược chiến đấu tự động roguelike. Người chơi thu thập các kỹ năng anh hùng, tín đồ và trang thiết bị để hình thành các đội hình chiến đấu đa dạng, chống lại quái vật.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu