🖼️ Mo’ Colors Mod Mod thêm cây lăn sơn vào Minecraft

🖼️
  • Phát hành: GabrielHOlv
  • Mo 'Colors Mod 1.16.5 sẽ giới thiệu vào Minecraft cây lăn sơn - một công cụ hữu ích có thể được sử dụng để sơn gạch, kính và sợi len với nhiều màu sắc mới lạ.
  • windows

🖼️ Carrier Mod Mod cầm nắm và di chuyển vật phẩm

🖼️
  • Phát hành: GabrielHOlv
  • Carrier Mod sẽ bổ sung một khả năng mới hữu ích cho game thủ, có thể được sử dụng để cầm, nắm, ôm, di chuyển chest, spawner và các mob thân thiện.
  • windows