🖼️
🖼️
  • Green Power Free for Android Tiết kiệm Pin
  • Không giống như những ứng dụng tiết kiệm pin khác, đòi hỏi thao tác của người sử dụng thường xuyên (như Battery Booster hoặc ApnDroid).Green Power hoàn toàn tự động, sau khi cấu hình, nó chạy và tiết kiệm pin của bạn bằng cách riêng của mình.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu