🖼️ The Feud: Wild West Tactics Game bắn súng miền Tây đặc sắc

🖼️
  • Phát hành: Galaxy Pest Control
  • The Feud: Wild West Tactics là game chiến thuật kết hợp bắn súng theo lượt lấy bối cảnh miền Tây hoang dã. Hãy khám phá câu chuyện của nhân vật hoặc tự xây dựng đế chế của riêng mình.
  • windows