🖼️
  • The Wednesday Game phiêu lưu thay đổi quá khứ
  • The Wednesday là game phiêu lưu dựa trên một câu chuyện có thật. Hãy bước vào hành trình thay đổi quá khứ và cứu lấy tương lai bằng cách tìm ra manh mối ẩn trên hòn đảo chết chóc.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu