🖼️ Where Shadows Slumber cho iOS 1.0 Game giải đố ánh sáng và bóng tối gây nghiện

🖼️
  • Phát hành: Game Revenant
  • Nhiệm vụ của bạn trong Where Shadows Slumber là hướng dẫn Obe – người đàn ông già tìm thấy chiếc đèn lồng bí ẩn trong rừng và tham gia vào hành trình cuối cùng của cuộc đời mình.
  • ios Version: 1.0.10