🖼️ Ice Carving cho Android 2.3 Game điêu khắc băng sống động

🖼️
  • Phát hành: Gameberry
  • Ice Carving cho Android là trò chơi mô phỏng thú vị đến từ nhà phát hành Gameberry, nơi bạn có nhiệm vụ khắc nhiều khối băng thành hình dạng theo yêu cầu.
  • android Version: 2.3