🖼️ Cooking Battle cho Android 0.9 Game nấu ăn đồng đội mới lạ

🖼️
  • Phát hành: Gamemakerone
  • Cooking Battle for Android là game mô phỏng lấy cảm hứng từ trò chơi nấu ăn đồng đội rất được yêu thích Overcooked, nơi bạn cần thực hiện tất cả các món ăn mà thực khách yêu cầu.
  • android Version: 0.9.2