🖼️
  • AstroRaid 1.4.2
  • Trong Game, bạn sẽ điều khiển phi thuyền của mình để đi tiêu diệt những chiếc phi thuyền robot không người lái khác. Những phi thuyền này bao gồm nhiều mức độ lợi hại khác nhau mà có thể sẽ làm bạn vất vả khi chống đỡ.
  • Xếp hạng: 3 · 2 Phiếu bầu