🖼️ Rắn săn mồi for Android 1.2

🖼️
  • Phát hành: GAMESV VN
  • Rắn săn mồi là một trò chơi khá khó, đòi hỏi phải kiên nhẫn và tập trung cao. Các bạn có thể thấy khi chúng ta chật vật chơi cũng chỉ được vài nghìn điểm, vậy mà có những bạn chơi đến chục nghìn thậm chí hàng trăm nghìn điểm.
  • android Version: 1.2
  • Đánh giá: 7
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 292